Konstellationer

Maria Pihl (sång, piano, gitarr).

Maria Pihl (sång) & Per Johansson (piano).

Alla Tiders Ensemble: Maria Pihl & KG Malm (sång, skådespeleri), Bosse Stenholm (gitarr, fiol och sång) och Leonor Palazzo (cello och sång).

Janerik Lundqvist & the relevant people: Janerik Lundqvist (front), Maria Pihl (sång/kör), Kathrin Grübe (fiol), Anders Erhenstråle (gitarr), Rune Lindkvist (piano).