Konstellationer

Maria Pihl (sång, piano, gitarr).

Maria Pihl & Per Johansson (piano).

Maria Pihl & KG Malm (sång, berättande, gitarr).

Maria Pihl & KG Malm (sång), Bosse Stenholm (gitarr och fiol) och Leonor Palazzo (cello).

Janerik Lundqvist & the relevant people: Janerik Lundqvist (front), Maria Pihl (sång/kör), Kathrin Grübe (fiol), Anders Erhenstråle (gitarr), Rune Lindkvist (piano).

Maria Pihl, KG Malm (sång, berättande, gitarr), Gunnar Källström (sång, gitarr), Carita Johnsson (sång, dragspel, klarinett).